#
Program Pascasarjana PDF Print E-mail

Program Pascasarjana ISI Surakarta dikelola dengan struktur organisasi sebagai berikut.

Berita | Identitas Program Studi | Hakekat Keahlian | Dosen

Direktur :
Prof. Dr. Hj. Sri Rochana W, S.Kar.
, M.Hum.
NIP : 195704111981032002

Ketua Program Doktor Penciptaan dan Pengkajian Seni (S3)
Prof. Dr. Nanik SP., S.Kar., M.Si.
NIP : 195306051978032001

Ketua Program Pendidikan Penciptaan dan Pengkajian Seni (S2)
Prof. Dr. Nanik SP., S.Kar., M.Si.
NIP : 195306051978032001

Kasubag TU :
Rahmi Latifah
NIP : 195808161979032001

Staf :
Choirun F.F.
NIP : 198307122008101002
Wulan
Bayu Susilo
Rizal

Perpustakaan:
Dra. Mieke Hardjiatmi, S.Sos.
NIP : 195403221980102001
Mustofa, A.Md.
NIP : 198004062005011001

Last Updated on Wednesday, 01 May 2013 07:56